Motorola MT2070 scanner

 

Bijkomende handleiding: Handleiding MT2070 Motorola

In de map waar cafca geïnstalleerd is of in c:\ProgramData\CAFCA, staat dan een submap MCLCafca.  Hierin zit een bestand SBL_LNK_W32_0306P09_Lite_MT2000.exe.  Dit bestand moet u uitvoeren.  Het zal MCL Link Lite voor MT2000 v3 installeren.

Na de installatie moet u c:\program files\common files\MCL Shared\drivers\userservice.exe uitvoeren.

 

Nu mag u de scanner aansluiten.  

U zal nu de melding krijgen dat hij de driver gaat installeren voor voor de gevonden hardware.  Meestal zal hij een magnum cradle gaan installeren op een bepaalde COM-poort.  Als hij vraagt om de driver te installeren, moet u hem NIET laten zoeken in windows update, en de driver automatisch laten installeren door windows.

In uw apparaatbeheer ziet u dan de virtuele COM-poort staan als “magnum cradle CDC (COM x) bij Poorten (COM & LPT).

 

 

Daarna moet u MCL Link Lite eens opstarten.

De eerste keer krijgt u waarschijnlijk een foutmelding dat de map “projects” niet bestaat.

Start daarvoor de windows verkenner op en ga naar de map waar u MCL Link Lite hebt geïnstalleerd.  (Standaard wordt dit geïnstalleerd onder C:\MCL3\Link_Lite-MT2000.)

In de map MCL3 moet u een map “Projects” bij aanmaken.  En in de map MCL3\Link_Lite-MT2000 moet u een submap “Data” bij maken.

 

 

 

Ga vervolgens terug naar het programma MCL Link Lite.

Bij de knop “Setup” en dan de knop “Path” kan u de verschillende mappen zien staan (en eventueel de data-map aanpassen) die MCL Link Lite gebruikt. 

 

 

Druk vervolgens op “OK” om het “Setup: Path”-scherm te verlaten en eventuele wijzigingen te bewaren en terug te keren naar MCL-Link setup.

Druk nu op de knop “Interface” om in te stellen dat MCL Link Lite altijd geminimaliseerd wordt opgestart.  Kies hiervoor “minimize” en druk op “OK”.

 

 

Stel nu de correcte host in voor de communicatie met de scanner/cradle.

 

 

 

  • Bij “Host” moet de Host ID altijd “099” zijn.
  • De Comm Port mag blijven staan op USB, Port Base op “5.000” en Protocol op “31”

Of u mag de Comm Port instellen op de nummer van de vituele COM Port in uw apparaatbeheer, vb COM 7, Speed “9600” en Protocol “31”.

 

 

Wanneer u nu op “OK” drukt zal u in MCL-Link Lite  een groen vinkje zien dat de poort correct geopend is voor communicatie.

 

 

Ga nu in Cafca naar de module “Stock” en dan naar het “verwerkingsscherm”.  In het verwerkingsscherm moet u in het menu vanboven naar “Instellingen” gaan en dan naar “Barcodescanner”.

 

 

Kies voor Barcodescanner “MT2070”.  De poort is in dit geval niet belangrijk, en het scheidingsteken ook niet.  Deze zijn voor de oude barcodescanner P360.

 

WEL heel belangrijk zijn de paden voor MCL Link Lite.

Stel het pad in naar het MCL-programma.  (Standaard is dit C:\MCL3\LINK _Lite-MT2000\MCLLINK.exe).

Ook het pad naar de datamap van MCL moet ingesteld worden.  Dit moet DEZELFDE map zijn als dat staat ingesteld in MCL Link Lite.

 

 

U mag het pad veranderen naar een netwerkpad, maar let er dan op dat u beide paden veranderd: dus zowel het pad naar de data files in MCL Link Lite als de datalocatie op het “Barcode scanner settings”-scherm in Cafca.

 

Nadat alles correct is ingesteld op het “Barcodescanner Settings”-scherm drukt u op OK om het scherm af te sluiten en terug te keren naar het verwerkingsscherm.  Nu moet u het verwerkingsscherm eens afsluiten en terug opstarten.

 

  1. Nadat alles correct ingesteld is in de vorige stappen en het verwerkingsscherm opnieuw opgestart is, zal u merken dat vanonder in de werkbalk MCL-Link Lite opgestart is.  Dit programma moet u opgestart laten om gegevens van de scanner te kunnen ontvangen.  Bij het afsluiten van het verwerkingsscherm zal MCL Link Lite ook weer automatisch afgesloten worden.

Om te testen kan u nu op de barcodescanner in het Cafca-programma eens wat gegevens scannen en die doorsturen naar cafca.  Als u in MCL-Link Lite kijkt zal u zien dat er een bestand ontvangen is.